.helps .sideBar li{overflow:hidden;}

旅游签证的特点?

来访目的地为旅游、且签证有效期及停留期相对比较短。(大多数为90天有效,停留期30天。个别使馆将根据申请者具体停留日期,给予固定期限的旅游签证:如德国、澳大利亚等)。

旅游签证的持有者不能在旅游目的地国从事工作、商务等与旅游无关的活动,更不得从事非法活动。

随着世界全球化得发展和交通技术的不断进步,全球旅游市场的不断壮大,旅游签证变得更加普遍和便利,成为签证的又一主要形式,很多国家为促进当地旅游业专门为来访旅游者颁发旅游签证。


                                                                                                                  成都中国旅行社 咨询热线:400-0808-900